صدور گواهینامه کنفرانس پیش از برگزاری به پژوهشگران
1398/03/14

دبیرخانه کنفرانس صدور گواهینامه پیش از زمان برگزاری کنفرانس را برای پژوهشگران فراهم نموده است.

با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان نیاز به گواهینامه پذیرش مقاله قبل از برگزاری همایش دارند، لذا دبیرخانه اجرایی کنفرانس شرایط صدور گواهینامه را فراهم نموده است.

بنابراین نویسندگانی که مایل به دریافت گواهینامه، پیش از برگزاری همایش می باشند، برای این منظور لازم است مراحل زیر را طی کنند:
1. ارسال درخواست بررسی سریع و صدور گواهی پیش از موعد از طریق ارسال ایمیل به دبیرخانه
2. مراجعه به پنل کاربری و اطمینان از پذیرش مقاله
3. پرداخت هزینه های مربوطه
4. مراجعه به پنل کاربری و دریافت آنلاین گواهینامه پذیرش مقاله (بهمراه مهر همایش و امضای ریاست و دبیرعلمی کنفرانس)

شایان ذکر است اصل گواهینامه پذیرش، لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس و پکیج همایش، پس از برگزاری همایش ارسال خواهد شد.