امکان دریافت مقالات به شکل فارسی و انگلیسی
1398/02/17

پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی و یا هر دو زبان آماده و ارسال فرمایند. مقالات بایستی طبق فرمت نگارش کنفرانس آماده و به دبیرخانه ارسال شود، در غیراینصورت; مقاله در مرحله اول رد خواهد شد.

هر چند اجباری به ارسال مقالات به زبان انگلیسی نیست، اما با توجه به اینکه اکثر مجلات علمی - پژوهشی همکار با همایش، انگلیسی زبان هستند، پژوهشگر می بایست در صورت تمایل به چاپ مقاله خود در آن مجلات حتما مقاله خود را به زبان انگلیسی ترجمه نماید.